Hopp til innholdet

Verneverdige bygg og gamle bosettinger

Hva er gausel? Det er et område i bydelen Hinna sør i Stavanger hvor man også har funnet bosetning fra vikingtiden. Dermed tiltrekker området seg både turister og andre nysgjerrige. Her finner du både naturreservat og eksklusive boliger for Stavanger-fiffen, og flotte turområder med rikt fugleliv.

Kultur -og businessentrum

Gausel har virkelig alt. Flotte boliger, store turområder, naturreservat og kort vei til havet. Det er også et område hvor flere og flere bedrifter har etablert seg og flere kommer det til å bli. Kombinert med spor fra tidligere bosettinger helt tilbake til vikingetiden, er Gausel helt unikt og mangfoldig.

I Gausel ligger også Gauselvågen og en omstridt tursti som går langs Gandsfjorden. På grunn av det verneverdige og arkitekttegnede Steinskog, kan turstien ikke ligge langs vannet hele veien. Verneverdige hus er ikke lett, og i Stavanger har flere måttet vike de siste årene for veier og annet. Steinskog får imidlertid stå.

Ikke så enkelt

Verneverdige bygg og hensynet til nye bygg og ny infrastruktur er ikke alltid så lett. Ofte har de måttet vike for veier, og nye strukturer. Samtidig mister vi viktig historisk informasjon når byggene rives. Et alternativ er å flytte noen bygg istedet for å rive, så er de ikke tapt for alltid.