Restaurering av historiske bygg

Selv om det kanskje kan virke som en enkel sak, er ikke restaurering av historiske bygninger det letteste i verden. For å bevare den historiske verdien er det nemlig viktig at det gjøres riktig, med både riktig type materialer, verktøy og teknikker, samtidig som man prøver å bevare så mye som mulig av den originale byggmassen.

Det er derfor vesentlig mer kostbart med restaurering av historiske bygg enn mange vil tro, og en annen utfordring er å finne håndverkere som er i stand til å utføre arbeidet ordentlig og etter boka.

Bevaringsverdige historiske bygg​

Historiske bygg er en veldig god kilde til informasjon om hvordan folk levde før i tiden. Både størrelsen og formen på rommene, hvordan strukturene forholder seg til hverandre, samt materialvalg og teknikker sier mye om fortiden, og bør bevares på best mulig måte.

Forskning på fortidsminner utvikler seg, og det er vanskelig å vite hvilke metoder man har i fremtiden. Det var for eksempel ingen som undersøkte spor etter redskaper for å finne ut håndverkernes teknikker, men dette har i det siste blitt populært i moderne arkeologi.

Viktige punkter ved restaurering av historiske bygg​

Kulturminneloven beskytter bygg som er ansett som verneverdige, og man må derfor ta hensyn til et par ting om man ønsker å endre på bygningene.

  • Bevaring av opprinnelig bygningsmasse for fremtidig forskning
  • Bruk av de samme materialene om mulig
  • Finne håndverkere som kan teknikker fra gamle dager

Levende historiske bygninger

Noe man også må tenke på ved restaurering av historiske bygg er at bygningen ikke nødvendigvis skal være et museum. Mange historiske bygg skal brukes, både som bolighus og til kommersielle formål som butikker, restauranter eller kontor.

Man må derfor også tenke på hvordan bygningen kan isoleres på moderne vis, eller hvordan vannrør og elektriske kabler skal legges for å kombinere praktisk nytte med bevaring av den originale bygningsmassen. Gjøres dette riktig, kan man nyte et stykke levende historie i mange behagelige år fremover.