Funksjon og skriftspråk

Runer

De første tegn og bokstaver

Helt siden de tidligste tider har mennesker prøvd å lagre kunnskap for å videreføre den. I steinalderen hadde man gjerne en i stammen som hadde bedre hukommelse enn resten, og da ble han kanskje stammens historieforteller. De første skriftspråkene oppsto i Mesopotamia for over fem tusen år siden. Særlig den sumeriske kileskriften er velkjent og ble brukt av mange forskjellige folk. Kileskriften hadde en funksjon og skriftspråk ble stort sett brukt til å skrive handelsdokumenter, slik at man hadde kontroll på hvem som eide hva, og hvor mye de skyldte hverandre.

De første skriftspråk baserte seg på piktogrammer, hvor tegnene etterlignet det de betydde. Senere utviklet de seg til mer abstrakte former, og de ble tilknyttet lyder i stedet for betydning. Ved å ta vare på verneverdige bygninger og steder vil vi også i dag kunne se de tidligere skriftspråkene. 

Nøkkelen til å forstå de tidligste tider

Kileskriften de brukte i Mesopotamia ble anvendt til å skrive ned flere forskjellige språk. Da man knakk koden på 1800-tallet, fikk arkeologene tilgang til et hav av informasjon om midtøstens samfunn på den tiden. Et av de viktigste og mest betydningsfulle verkene som ble skrevet ned med kileskrift er historien om Gilgamesj, en sumerisk konge som levde for over 4000 år siden

Ved å se på språkets funksjon og skriftspråk fra gamle dager kan vi forstå hvordan samfunnet var. Noen utviklet skriftspråk for å drive med handel og huske historier, som i Mesopotamia. Andre brukte tegnene som magiske symboler, og de som brukte dem ble tilegnet overnaturlige egenskaper. De som kontrollerte skriften, var også de som kontrollerte samfunnet.

kileskrift

Bokstavenes funksjon og skriftspråk i oldtiden

Gausel er et godt eksempel på hvordan den offentlige forvaltningen kan gå frem når man ønsker å gjøre et gårdsområde om til et boligområde. Med riktig kulturminneforvaltning og gode offentlige tilskuddsordninger slapp utbyggerne å bekymre seg for ekstra kostnader. Ved å hele tiden samarbeide med arkeologer fra Stavanger Museum sikret man at kulturminner fra gamle dager ikke ble gjemt bort, og i stedet dokumentert på korrekt vis, noe som også legger et godt grunnlag for fremtidig forskning.

Runer - Det gammelnordiske skriftspråket

I Skandinavia og i Europa nord for alpene er det funnet en rekke inskripsjoner med runer, som sannsynligvis ble brukt av sjamaner eller seidmenn. Deres funksjon og skriftspråk var nok inspirert av skikker fra Middelhavet, og det greske og latinske alfabetet.

De forskjellige runene minner stort sett om de latinske bokstavene, og R, B, I og F er omtrent like. Inskripsjoner på runesteiner er likevel vanskelige å lese. Ved en utgraving i nærheten fant de en stein, men selv oppsynsmannen på utgravingen som hadde mange års erfaring slet med å lese inskripsjonen. Også i Gausel kan du finne slike runesteiner.