Hopp til innholdet

Gausel

Et nytt nabolag med en gammel historie

Nabolaget Gausel i Stavanger har i løpet av de siste tiårene vokst frem fra det som tidligere var dyrket mark. Kirken på stedet ble bygd i 1996, og etter ranet i 2004 ble NOKAS flyttet hit. God kulturminneforvaltning har også sørget for å bevare en rik vikinggrav.

Under åkeren kan det gjerne være verneverdige strukturer, og da Gausel gikk fra å være bondeland til bydel på nittitallet ble det gjort undersøkelser av åkeren, hvor de fant bosetningsspor fra jernalderen. Det ble oppdaget rester etter et langhus, og man oppdaget også flere båtgraver fra tiden rundt Kristi fødsel.

De eldste sporene går helt tilbake til steinalderen, og det er nok svært sannsynlig at det har vært kontinuerlig gårdsdrift på Gausel i tusenvis av år.

Kulturminner som forteller oss om Gausels rike historie

Fra gammelt til nytt

Gausel er et godt eksempel på hvordan den offentlige forvaltningen kan gå frem når man ønsker å gjøre et gårdsområde om til et boligområde. Med riktig kulturminneforvaltning og gode offentlige tilskuddsordninger slapp utbyggerne å bekymre seg for ekstra kostnader. Ved å hele tiden samarbeide med arkeologer fra Stavanger Museum sikret man at kulturminner fra gamle dager ikke ble gjemt bort, og i stedet dokumentert på korrekt vis, noe som også legger et godt grunnlag for fremtidig forskning.

Gauseldronningens grav

Den mest kjente arkeologiske utgravingen på Gausel er Gauseldronningens grav, som ble gravd opp i 1883. På den tiden var det ikke mye kulturpolitikk. Gravhauger ble gravd opp for å finne skatter, og vi kan være glade for at nettopp denne ble gjort på ordentlig vis.

I graven fant man en rekke skatter, og mange av gjenstandene stammer fra Irland. Vi vet at vikingene plyndret der, og også at de grunnla byen Dublin. Riksantikvarens arbeid har sørget for flere undersøkelser på stedet, og arkeologer anser i dag Gausel for å ha vært et høvdingsete i merovingertid og vikingtid.

Et moderne Gausel vokser frem

Verden går fremover, og her kan man virkelig se kontrastene. Den gamle jernbanestasjonen ble lagt ned på sekstitallet, og fikk stå der i mange år før de rev den ned. Men, en ny bydel trengte en ny stasjon, og i 2009 var Gausel stasjon tilbake på kartet.

Mange tenger på verneverdige kulturminner som hus, bygninger og statuer. En gammel arkeologiprofessor sa en gang at de fleste kulturminner er under jorden, og det har han nok fortsatt rett i. Mye gjemmer seg nok fortsatt under jorden i Gausel, og da bør man grave forsiktig hvis man vil bygge ut.

vikingskip

Gausel - Et sted for fremtiden​

Arkeologer har funnet ut at det har bodd mennesker kontinuerlig på Gausel i mange tusen år, og tar vi vare på naturen og matjorda kan man nok fortsette å bo der i lang tid fremover. Verden forandrer seg, og den har vel aldri forandret seg så fort som den gjør i dag. Når man sitter på toppen av Jåttånuten og ser utover kan man tenke seg hva Gauseldronningen tenkte på når hun så utover mot havet. Ventet hun på at husbond og sønner skulle komme tilbake fra tokt, eller ønsket hun selv å reise av gårde?

Vi kan bare forestille oss hvordan det var, og bevare de etterlevningene vi har etter henne med den aktsomheten og respekten de fortjener. Ved å gjennomføre utgravninger vil vi også få større forståelse for funksjon og skriftspråk fra den tiden.

norsk landevei med hus

Vår blogg

Jorde med hus i enden

Gausel stavanger

Gausel stavanger – er du interessert i fugler eller vikinghistorie? Da er Gausel et sted du bør besøke fortere enn svint!

Les mer